Вход

Важливість музею в сучасному світі

Сочинение по культурологии
Дата создания: 12.04.2011
Автор: Юля Крижевич
Язык сочинения: Украинский
Word, doc, 47 кб
Сочинение можно скачать бесплатно
Скачать
Данная работа не подходит - план Б:
Создаете заказ
Выбираете исполнителя
Готовый результат
Исполнители предлагают свои условия
Автор работает
Заказать
Не подходит данная работа?
Вы можете заказать написание любой учебной работы на любую тему.
Заказать новую работу
  Культурний розвиток на Україні в XXI ст. не може відбуватися без соціокультурних перетворень в кожному конкретному регіоні. Різноманіття форм і змісту регіональних культур, що становлять цілісність української культури, стає посправжньому затребуваним у творенні ідеї національного відродження, збереження і оновлення традиційного світогляду.
У цьому, соціокультурному просторі України, потрібно зупинити увагу на Львівщині, котра незважаючи ні на які труднощі намагалась зберегти свої традиції, звичаї, культуру. Звичайно, що особливу роль у цьому відіграли саме музеї. Сьогоднішній музей все більше стає не тільки науково-освітнім, але й суспільно-культурним центром. Істотно змінюється і місія музеїв. У Львівському Національному музеї ім. Андрея Шептицького гаслом є: "Сприяти єднанню суспільства, залучаючи людей до пізнання історії та збереження культури ".
Адже, основна місія музеїв полягає у збереженні нашого надбання, передачі його майбутнім поколінням, в освіті та вихованні музейних відвідувачів.
Перебуваючи в суспільстві і здійснюючи свою діяльність для суспільства, музеї співвідносять її з культурними потребами людей. Музей займає особливе місце в системі виробництва і розповсюдження соціально орієнтованих цінностей.
Музеї - це установи духовної сфери, що відбивають погляди суспільства на власну історію. Ось, чому за своєю природою і повноваженнями музеї відображають суспільство. Музеї прагнуть до того, щоб вносити свій внесок у соціальний розвиток і культурну різноманітність суспільства.
Декілька десятиліть тоталітарного свавілля спричинили те, що діяльність музеїв звелася виключно до наукових і освітніх установ, що з часом призвело їх закритості для широкого загалу, проте на сьогодні музеї стають установами, відкритими зовнішнього світу і активно беруть участь у житті суспільства. Важливим фактором, що впливає на взаємодії музеїв з суспільством, стає необхідність залучення та утримування відвідувачів, а також бажання розширювати аудиторію.
Орієнтир на конкретного відвідувача став складовою частиною сучасної стратегії львівських музеїв, причому в розрахунок беруться такі чинники, як соціальні орієнтації, громадська думка та соціальні цінності. Адже, музеї прагнуть до того, щоб вносити свій внесок у соціальний розвиток і культурну різноманітність суспільства. Поєднання ідеї освіти та розваги характерно для визначення діяльності сучасних музеїв. Більшість музеїв прагне залучити відвідувачів, загалом школярів за  допомогою дозвілля, або ж гри.
Звичайно, що вся сукупність професійних установ, громадських центрів і організацій, спільнот та фондів, що займаються вихованням юних громадян, повинна бути орієнтована, як зазначав відомий російський філософ В. С. Соловйов, на "людське єднання людей як смислотворчий морально-духовний фундамент громадянської особистості".
Ось, чому має здійснюватися на мій погляд проект "Школа у музеї", за допомогою якого соціокультурну музейну технологію можна представити у вигляді певної системи, педагогічних і культурологічних дій, в яку входять:
1.      формування ціннісного ставлення до історико-культурної спадщини і культурної поведінки, мотивації;
2.       розвиток здібностей до культурного, науково-дослідному та художньої творчості;
3.      навчання підростаючого покоління предметів з осмисленням історії, світогляду, світосприйняття, побуту, традицій, художньої діяльності, духовної культури через музейні експонати і пам'ятки, що є вираженням культурної цілісності епохи;
4.        виконання учнями практичних соціокультурних дій.
У структуру соціокультурної музейної технології  яби включила такі форми:
1.      музейні уроки.
2.      музейні конкурси і програми.
3.       музейні свята.
4.      визначення соціокультурних функцій школярів у музеї.
Зміст місії музею тісно пов'язується з громадськими запитами суспільства. На мій погляд, об'єднуючою духовною силою галичан, так і усіх громадян України може і повинна стати спільна багатовікова історія, любов до Вітчизни. Головною духовною цінністю для народу України повинен стати патріотизм. Почуття любові до Батьківщини виховується і підтримується всією системою суспільних відносин, соціальними інститутами, починаючи з родини, школи. Воно починається з любові до своєї "малої батьківщини".
Формуванню у дітей таких якостей, як соціальна активність, висока відповідальність за долю Вітчизни, моральність, гуманістичне ставлення до людини, духовність - соціокультурна музейна технологія сприяє повною мірою.
Цілями об'єднання стало: забезпечення умов для реанімації в сферах освіти та громадського життя ідеї і почуття реального патріотизму, взаємозв'язку "малої" і "великої Батьківщини"; встановлення системи внутрішньо українських та міжнародних зв'язків між фахівцями і ентузіастами.
Якщо, проаналізувати процеси, що відбуваються в музеях світу, вважають за необхідне змінити соціальну роль музеїв, переглянути форми і методи музейної діяльності, удосконалювати напрямки роботи на шляху підвищення ефективності взаємодії музеїв з суспільством, з соціальними інститутами.
Вважаю, що сучасна соціокультурна роль музеїв у суспільстві повинна виходити з розуміння того, що музеї, як складова частина загальносвітової культури, зберігають, вивчають, експонують справжні експонати - свідки життєдіяльності людини, його духовної і матеріальної культури. Культурна спадщина народу служить музею для задоволення соціальних потреб людини, таких, як пам'ять, системне вивчення історії, ціннісне ставлення до національної спадщини, моральність, патріотизм і т.д.
Ось, чому основними галузями роботи для працівників музею  мають бути:
-         виконання фундаментальних досліджень і прикладних розробок у рамках пріоритетного напрямку в галузі археології та етнографії;
-         виявлення, вивчення, збереження та використання культурної спадщини Львівщини в цілях науки, освіти і культури;
-         розробка проблем історичного музеєзнавства;
-         вивчення проблем етнокультурної взаємодії народів Західної України, ​​
-         розробка наукових і методичних основ інтеграції результатів наукового вивчення історико-культурної спадщини регіону у культурно-освітнє середовище.
Все вищесказане підтверджує, що музеї за своєю природою і повноваженнями відображають суспільство.
© Рефератбанк, 2002 - 2017