Вход

Ознайомлення з архівною спадщиною міста Львова

Доклад по культурологии
Дата создания: 01.03.2011
Автор: Юля Крижевич
Язык доклада: Украинский
Word, doc, 51 кб
Доклад можно скачать бесплатно
Скачать
Данная работа не подходит - план Б:
Создаете заказ
Выбираете исполнителя
Готовый результат
Исполнители предлагают свои условия
Автор работает
Заказать
Не подходит данная работа?
Вы можете заказать написание любой учебной работы на любую тему.
Заказать новую работу
ВСТУП
            В системі підготовки майбутніх спеціалістів у галузі культурології важливе місце належить архівній практиці. Вона є зв’язуючую ланкою між теоретичним навчанням майбутніх культурологів та їх самостійною роботою в архівних установах, адже надає досвід роботи з документами. Саме, тому архівна практика є обов’язковою для студентів культурологів ІІІ курсу, яка триває три тижня (з 09.02.2011 по 01.03.2011) . Відповідно до поставлених завдянь, які покладені на студента практиканта, керівник навчальної практики Купчинська Л.О. ознайомила групу з порядком проведення практики, правилом оформлення документів про проходження з навчальної архівної пратики. Завдяки цьому екскурсу, я з’ясувала, що у період проходженням архівної практики перед студентом практикантом стоїть головна мета  це узагальнення, систематизація і поглиблення загально доступних знань з    архівознавства та архівної справи.
Основними завданнями архівної практики, які стоять перед студентами ІІІ курсу, групи КМК – 31, є реалізація знань, умінь і навичок, набутих ними в ході вивчення курсу методики внутрішньої роботи архівів:
• ознайомитися, та вивчити плануванням роботи архівіста згідно до кодексу етики архівістів, прийнятого ХІІІ сесією генеральної асамблеї міжнародної ради архів (Пекін, 6 вересня 1996 р.)
• навчитися поважати цінність архівних документів.
• вивчити систему письмових робіт, що їх проводить архівіст.
 • ознайомитися з матеріалами, що узагальнюють кращий досвід роботи архівів.

АРХІВИ — ДОКУМЕНТАЛЬНА БАЗА МУЗЕЙНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ
Перший тиждень практики (період з 09.02.2011 по 14.02.2011), що проходив у Львівській картинній галереї (відділ архіву діячів мистецтва та культури) і в Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника (відділ рукописів і стародруків) був суто формальним, адже передбачав ознайомлення з внутрішню діяльністю архівів, а також з їхніми фондами. Власне, завдяки цьому ознайомчому екскурсу я зрозуміла, чому така суттєва вимога до документування музейних експозицій, яка передбачає най¬більш повне використання архівних матеріалів і постійну роботу в архівах.
Адже, саме за часи існування України, як самостійної держави відбулося відкритість фондів архіву для широкого загалу, адже відсутність повноцінного фактичного матеріалу, похованого на довгі роки в спец фондах архівів, призвела до невідповідності музейних експозицій історичної реальності.
За цей період я ознайомилася з правила поводження в архіві, а також з ведення внутрішньої документації.
Крім цього я мала змогу побачити унікальні видання і особисті фонди, зокрема у Львівській картинній галереї – з фондами Хижняка та Матейка, а в бібліотеці ім. В. Стефаника з фондами Оссолінеуму та Баваровських.
Крім цього14.02.2011 р. я плідно опрацювала матеріал з архівної спорави.

ХАРАКТЕРИСТИКА АРХІВУ. МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНА БАЗА, ШТАТ АРХІВУ.
Власне повну архівну практику проходила у Державному архіві Львівської області (ДАЛО), котрий є структурним підрозділом Львівської обласної державної адміністрації, і який підзвітний та підконтрольний голові обласної державної адміністрації та Державному комітету архівів України.
За час проходження практики 15.02.2011 по 01.03.2011 я навчилася працювати з архівними документами, обмеженого строку дії (75 років), а також заповнювати картки обігу. Об’єктом моєї діяльності були інвертані книги АТЗ «Пластмасфурнітура», за 1971 – 1988 рр., а саме документи про прийняття на роботу і звільнення, зарплати тощо (див. у «Щоденник навчальної культурологічної практики…»)
Навіть завдяки роботі у ДАЛО, я зрозуміла, що архівні документи допомагають аргументовано і об’єктивно оцінити історичні події, відчути подих героїчної минувшини, перейнятися думками й почуттями славетних попередників, усвідомити уроки історичної мудрості на шляху динамічного, впевненого поступу держави до європейських стандартів добробуту та демократії і головне допомагають сучасникам встановити справедливість, адже навіть цей давно ліквідований завод продовжує існувати у архівних документах.
У архіві було створено всі умови для проходження практики. Адже, усі архівісти у сховищі мають великий стаж роботи, високу фахову й методичну підготовку. Сховище, а також відділ реєстру на задовільному рівні обладнані технічними засобами для навчання та роботи, проте нажаль не були забезпечені наочними посібниками, науковою, навчальною та методичною літературою. Тому, протягом усього перебування в архіві я мала змогу отримувати консультації як працівників архіву, так і від начальника відділу Е.Л. Бучери.
Мною було з’ясовано, що загальний штат архіву – 74 особи, власне у сховищі працюють 2 особи   зі мною особисто працювала старший консультант сховища – Валерія Тимків.
 
ВИСНОВКИ
У ході навчальної архівної практики, я усвідомила, що завдяки діяльності архівних працівників формується потужний інформаційний ресурс, який дає можливість широкому загалу наших краян – науковцям, історикам, студентам і тим, кого цікавить історична спадщина, поповнити знання про свій народ і пройдений ним шлях, відчути подих героїчної минувшини, перейнятися думками і почуттями славетних попередників, відкрити маловідомі сторінки їхнього життя. Вашою самовідданою, подвижницькою працею примножуються нетлінні духовні надбання рідного народу.
© Рефератбанк, 2002 - 2017