Вход

Задачи по трудовому праву

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 42339
Страниц 7
Покупка готовых работ временно недоступна.

Содержание

Задача 1
Мале підприємство “Вест” уклало трудову угоду строком на шість місяців з гр. Яремчуком. За умовами цієї угоди Яремчук зобов’язався побудувати підприємству ремонтний бокс-гараж, за що підприємство зобов’язалося по закінченню робіт виплатити винагороду в розмірі 50 мінімальних заробітних плат. Виконавши зумовлену роботу, Яремчук зажадав, щоб крім обумовленої винагороди йому виплатили компенсацію за невикористану відпустку і видали належним чином оформлену трудову книжку. Отримавши відмову, Яремчук звернувся до суду з позовною заявою про задоволення своїх вимог.
У яких відносинах з МП “Вест” перебував Яремчук? Визначте підвідомчість спору. Чи підлягають задоволенню вимоги Яремчука?
Задача 2
Трофимов працював економістом в АТ “Арола”. Наказом від 24 жовтня 2001р. він був звільнений за ст.28 КЗпП України. Вважаючи звільнення неправильним, Трофимов звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі, посилаючись на те, що 10 жовтня 2001р. ним була подана заява про звільнення з роботи за власним бажанням, 22 жовтня того ж року він захворів, після хвороби вирішив не звільнятися, а коли прийшов на роботу 3 листопада 2001р., його повідомили, що він звільнений згідно з поданою заявою.
Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника? Чи включається час хвороби в строк попередження про звільнення за власним бажанням? Вирішіть спір.
Задача З
Інженер машинобудівного підприємства Семкін пішов у відпустку з 1 серпня 2000 року на 26 календарних днів Згідно з графіком відпусток. Однак у зв’язку з тим, що підприємство отримало вигідне замовлення, Семкіна було відкликано з відпустки 11 серпня. Директор підприємства пояснив, що виконання отриманого замовлення неможливе без кваліфікованих працівників.
Чи правомірні дії директора? Чи можливе перенесення відпустки на наступний рік?

Фрагмент работы для ознакомления

Задача 1
Мале підприємство “Вест” уклало трудову угоду строком на шість місяців з гр. Яремчуком. За умовами цієї угоди Яремчук зобов’язався побудувати підприємству ремонтний бокс-гараж, за що підприємство зобов’язалося по закінченню робіт виплатити винагороду в розмірі 50 мінімальних заробітних плат. Виконавши зумовлену роботу, Яремчук зажадав, щоб крім обумовленої винагороди йому виплатили компенсацію за невикористану відпустку і видали належним чином оформлену трудову книжку. Отримавши відмову, Яремчук звернувся до суду з позовною заявою про задоволення своїх вимог.
У яких відносинах з МП “Вест” перебував Яремчук? Визначте підвідомчість спору. Чи підлягають задоволенню вимоги Яремчука?
Задача 2
Трофимов працював економістом в АТ “Арола”. Наказом від 24 жовтня 2001р. він був звільнений за ст.28 КЗпП України. Вважаючи звільнення неправильним, Трофимов звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі, посилаючись на те, що 10 жовтня 2001р. ним була подана заява про звільнення з роботи за власним бажанням, 22 жовтня того ж року він захворів, після хвороби вирішив не звільнятися, а коли прийшов на роботу 3 листопада 2001р., його повідомили, що він звільнений згідно з поданою заявою.
Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника? Чи включається час хвороби в строк попередження про звільнення за власним бажанням? Вирішіть спір.
Задача З
Інженер машинобудівного підприємства Семкін пішов у відпустку з 1 серпня 2000 року на 26 календарних днів Згідно з графіком відпусток. Однак у зв’язку з тим, що підприємство отримало вигідне замовлення, Семкіна було відкликано з відпустки 11 серпня. Директор підприємства пояснив, що виконання отриманого замовлення неможливе без кваліфікованих працівників.
Чи правомірні дії директора? Чи можливе перенесення відпустки на наступний рік?

Список литературы

1) Кодекс законів про працю України від 10.12.71 // ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375
2) Збірник законів України про працю / Упоряд. З-41 Н. Б. Болотіна. – К.: Знання, 2006. – 349 с.
3) Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України: Під ред. Прокопенко В. I., Козак 3. Я., Кузнецова Л. О. та ін., Харків, 2003 Спільне колективне підприємство фірма «Консум», 2003
4) Щербина, В. І. Трудове право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - К. : Істина, 2008. - 384 с.
5) http://polkaknig.narod.ru/econom/pravo_M/8.htm (Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника)
6) Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с.
7) Правознавство: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 309 с.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2019