Вход

Зрение у человека и у животных

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Реферат*
Код 374216
Дата создания 09 января 2018
Страниц 16
Мы сможем обработать ваш заказ 27 ноября в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
510руб.
КУПИТЬ

Описание

Этот реферат о системе зрения (анатомии и физиологии) у человека и у животных, интересные факты и полезная информация. ...

Содержание

ВСТУП
1. ЗІР ЛЮДИНИ....................................................................................................4
1.1. Будова зорової системи.................................................................................4
1.2. Функції............................................................................................................6
1.3. Аналіз сприйнятої інформації......................................................................9
1.4. Акомодація.....................................................................................................9
2. ЗІР ТВАРИН.....................................................................................................11
2.1. Загальні відомості........................................................................................11
2.2. Зір у комах....................................................................................................12
2.3. Зір у мешканців водного середовища........................................................13
2.4. Зір у птахів...................................................................................................14
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Введение

Око (oculus) – унікальний і дуже складний витвір природи. Серед усіх сенсорних систем зорова система найінформативніша. Завдяки зору відбувається сприйняття форми, розмірів та кольорів оточуючих предметів, орієнтування серед них, визначається відстань до предметів та їх об’ємність.
За даними деяких учених 70% всіх відомостей кожна жива істота отримує з навколишнього світу за допомогою зору, інші вважають, що цифра повинна бути збільшена до 90%.
Основна функція зору полягає в розрізненні яскравості, кольору, форми, величини, відстані, розташування у просторі, рухів живих та неживих тіл природи і розмірів спостережуваних об'єктів. Поряд з іншими аналізаторами зір відіграє велику роль в регуляції положення тіла і у визначенні відстані до об'єкта.
Більшість видів трудової діяльно сті людина здійснює з допомогою
органу зору.
Зорова сенсорна система людей і тварин є дуже складною, цікавою і захоплюючою, тому ми розглянемо все детально.

Фрагмент работы для ознакомления

Певна кривизна, показник переломлення рогівці й кришталика (у меншій мірі) визначають переломлення світлових променів усередині ока. На сітківці утворюється зображення, різко зменшене і перевернуте догори ногами і праворуч-ліворуч.На шляху до сітківки промені світла проходять через прозорі рогівку, кришталик і склисте тіло. Райдужна оболонка, що визначає колір ока, являє собою круговий м'яз, що змінює кількість світла, яке потрапляє в око, розширюючи чи звужуючи отвір у своєму центрі - зіницю.30848302956560Рис.5020000Рис.5-488952956560Рис.4020000Рис.4 Світлові промені від предметів проходять через зіницю, кришталик і склисте тіло. У людей з нормальним зором промені потрапляють точно на сітківку, утворюючи на ній чіткі зображення предметів. У сітківці міститься приблизно 6-7 млн. колбочокі 110-125 млн. паличок. Палички чутливі до яскравості світла, але не можуть сприймати колір. Колбочки реагують на різні кольори, але менш чутливі до яскравості світла. Зорова інформація із сітківки в мозок передається через волокна зорового нерва. Нерви від очей зустрічаються в основі мозку, де частина волокон переходить на протилежну сторону (зоровий перехрест - хіазма).Цей механізм забезпечує кожну півкулю мозку інформацією від обох очей: у потиличну частку правої півкулі надходять сигнали від правих половин кожної сітківки, а в ліву півкулю - від лівої половини кожної сітківки. Після перехреста основна кількість нервових волокон підходить до підкіркового зорового центру, а далі зорові сигнали надходять у первинну проекційну область зорової кори. Однією з найбільш важливих характеристик зору є його гострота - максимальна здатність розрізняти окремі деталі об'єктів. Вона визначається за найменшою відстанню між двома точками, що розрізняються. При фіксації поглядом невеликого предмета його зображення проектується в центральній ямці сітківки. У цьому випадку бачення предмета здійснюється за допомогою центрального зору. Сприйняття предметів іншими ділянками сітківки називається периферійним зором. Полем зору називається простір, видимий оком при фіксації погляду в одній точці. Бачення двома очима одночасно називається бінокулярним зором. Незважаючи на наявність двох зображень на двох сітківках ока, у людини не виникає відчуття бачення двох предметів. Це відбувається внаслідок того, що зображення кожної точки предмета потрапляє на відповідні - кореспондуючі точки двох сітківок. Але якщо ж дивитися на близький предмет, то зображення якої-небудь більш віддаленої точки потрапляє на неідентичні - диспаратні точки двох сітківок. При розгляданні будь-яких предметів очі роблять постійні рухи, що забезпечуються шістьма м'язами, прикріпленими до очного яблука (рис.6,7). Рух обох очей відбувається узгоджено. При розгляданні близьких предметів очі зводяться - конвергенція, а при розгляданні далеких - розводяться (дивергенція).29895802233295Рис.7020000Рис.7-12702233295Рис.6020000Рис.61.3. Аналіз сприйнятої інформаціїАналіз зорових стимулів пов'язаний із функцією кори великого мозку.В кожній півкулі представлені лише контралатеральні частини полів зору обох очей. Нейрони, які надсилають інформацію від кожного ока, утворюють своєрідну смугастість. У корі великого мозку нейрони згруповані у вертикальні колонки з однаковим функціональним значенням. У їх формуванні можна виділити дві особливості: а) ділянка кори, що одержує інформацію від центральної ланки (зони найвищої гостроти зору), приблизно в 35 разів більша від ділянки такої ж величини на периферії сітківки; б) у колонці зорової кори налічується понад 12 шарів клітин. У первинній зоні кори лише незначна частина нейронів реагує на такі прості стимули, як світло чи темрява. Друга група нейронів відповідає на порівняно прості контури відповідної орієнтації, зломи контурів.Однак більшість нейронів кори великого мозку забезпечують розпізнавання складних і дуже складних рецепторних потенціалів. Для складних РП стимулом є межа між темним і світлим, але відповідної орієнтації, чи розриви кордонів з відповідною орієнтацією тощо. Дуже складні рецепторних потенціалів частини нейронів реагують на кордони між світлим і темним чітко визначеної орієнтації і обмеженої довжини, відповідні кути.Унаслідок цього в корі великого мозку, наприклад, для сприймання якої-небудь літери повинні збуджуватися багато нейронів, кожний з яких реагує на відповідну частину літери. Одночасне їх збудження дає своєрідну нейронну мозаїку, яка в процесі вивчення дозволяє впізнати цю літеру як ціле. Ці процеси відбуваються у вторинній і третинній зорових ділянках кори великого мозку.1.4. АкомодаціяПристосування ока до різних рівнів яскравості світла за рахунок зміни світлової чутливості рецепторів називається адаптацією ока (рис.8).Здатність до адаптації захищає фоторецептори від перенапруження. Разом з тим зберігає високу світлочутливість. Розрізняють світлову і темнову адаптацію. Світлова адаптація – це адаптація до світла при підвищеному рівні освітленості. Темнова адаптація – до темноти при зниженому рівні освітленості.При світловій адаптації чутливість ока знижується протягом 1 хв, після чого чутливість ока вже не міняється. При темновй адаптації чутливість ока зростає протягом 20-30 хв і досягає максимального рівня через 50-60 хв.Механізми адаптації до змін освітлення поширюються як на рецепторний, так і на оптичний апарати ока. Це пояснюється реакцією зіниці: вона звужується на світлі і розширюється у темряві. Внаслідок цього змінюється кількість рецепторів, на які падають промені світла: включення у сутінках паличок погіршує гостроту зору і сповільнює час темнової адаптації.У власне рецепторних клітинах процеси зниження і підвищення чутливості обумовлені, з одного боку, зміною рівноваги між пігментом, що розпадається, і тим, що синтезований. З іншого боку, нейронні механізми, крім реакції зіниці, регулюють також розміри рецепторних полів, перемикання з системи колбочок на систему паличок.Розлади адаптації зору в умовах зниженої освітленості називають гемаралопією. Симптоматична гемералопія пов'язана з пошкодженням рецепторів сітківки. Функціональна гемералопія розвивається в зв'язку з гіповітамінозом А.16344901938655Рис. 800Рис. 82. ЗІР У ТВАРИН2.1. Загальні відомостіРозглядаючи переваги та недоліки по-різному влаштованих очей тварин cтає зрозуміло, що природа проявила немало творчості та винахідливості при створенні зорових органів.Здатність сприймати світло у різних тварин різноманітна. Примітивні тварини не мають спеціальних органів для сприйняття світла. У деяких одноклітинних наявне пігментоване червоне вічко, яке реагує на світлові подразнення, але ці тварини не здатні розрізняти предмети.За дослідженнями вчених завдяки червоному вічку, наприклад, євглени підпливають до освітленої сонячним світлом поверхні води. У морської зірки також відсутні спеціальні органи зору, але на кінцях її щупалець розміщені чутливі до світла клітини, за допомогою яких вона безпомилково може знаходити раковини мідій, якими живиться. У процесі еволюції було створено складний орган зору, який властивий вищим багатоклітинним тваринним організмам. Орган зору складається із двох основних частин:- Чутливої, рецепторної поверхні з великою кількістю фоточутливих клітин;- Оптичної системи – рогівки та кришталика, що передають образ на рецепторне поле або сітківку. Очі такого типу називають камерними, вони характерні для всіх хребетних тварин, а також деяких павукоподібних та молюсків. В таких очах рухливий кришталик здатний змінювати свою форму (кривизну), таким чином дозволяє оку дивитися і бачити предмети далеко і близько, та чітко розрізняти оточуючий світ. Камерні очі павуків та молюсків можна порівняти із фотоапаратом, заправленим чорно-білою фотоплівкою, коля у людини та деяких інших хребетних здатні сприймати кольорову гаму. 2.2. Зір у комахДля більшості представників типу Членистоногі властиві складні очі, які називаються фасеткові (рис.9,10, 11). Вони складаються із великої кількості простих вічок. За дослідженнями вчених їх може бути понад три тисячі. Зображення, яке сприймається складним оком, утворюється з часток зображень, які бачать окремі вічка. Такий зір ще називається мозаїчний. У дорослих особин вони добре помітні ці вічка і у багатьох видів займають більшу частину голови. Складні очі складаються з окремих зорових елементів, що називаються оматидіями. Поруч із складними очима у багатьох літаючих комах наявні 2-3 простих очок, розміщених між складними на лобі.39966901228090Рис.

Список литературы

1. Безкоровайна І.М., «Офтальмологія» .,наукова стаття., (Будова ока людини (анатомія ока)).
2. Базанова Т.І. «Біологія тварин. 8 клас», в-цтво «Гімназія», 2008 р., 305 ст.
3. Людина. Навчальний посібник з анатомії і фізіології. Видавництво «Дор- лінг Кіндерслі», Львів 2003 р., 242 ст.
4. Кокун О.М., «Психофізіологія», в-цтво «Центр навч. літератури», м. Київ, 2006 р., 184 ст.
5. Фізіологія людини і тварини : Підручник / Г. М. Чайченко, В. О. Цибенко,. В. Д. Сокур; За ред. В. О. Цибенка – К.: Вища шк., 2003. – 463 с.
6. http://b-ko.com/book_240_glava_15_3.3._Сенсорна_сист.html ., Психофізіо- логія сенсорної системи зору.
7. http://ua-referat.com/Зорова_система_людини.
8. http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=8763 ., I-MEDIC Медичні статті., Зорова кора. Будова первинної зорової кори.
9.http://facti.info/tsikavi-fakty-pro-zir-tvaryn/ ., цікаві факти про тварин.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2021