Вход

Порядок ввоза в Украину автотранспортных средств

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Реферат*
Код 373507
Дата создания 09 января 2018
Страниц 27
Мы сможем обработать ваш заказ 29 октября в 10:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
650руб.
КУПИТЬ

Описание

Зміст
1. Розділ I
Загальні положення
2. Розділ II
Порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну
3. Розділ III
Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться громадянами з України
4. Розділ IV
Порядок митного оформлення придбаних транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються громадянами через митну територію України транзитом
5. Розділ V
Порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності
6. Додаток
Список використаної літератури
...

Содержание

Зміст
1. Розділ I
Загальні положення
2. Розділ II
Порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну
3. Розділ III
Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться громадянами з України
4. Розділ IV
Порядок митного оформлення придбаних транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються громадянами через митну територію України транзитом
5. Розділ V
Порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності
6. Додаток
Список використаної літератури

Введение

Зміст
1. Розділ I
Загальні положення
2. Розділ II
Порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну
3. Розділ III
Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться громадянами з України
4. Розділ IV
Порядок митного оформлення придбаних транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються громадянами через митну територію України транзитом
5. Розділ V
Порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності
6. Додаток
Список використаної літератури

Фрагмент работы для ознакомления

24. Термін транзиту переміщуваних через митну територію України транспортних засобів визначається митними органами, враховуючи вид транспортного засобу, середню швидкість, з якою він може рухатися, та маршрут руху. Для транспортних засобів (коди за ТН ЗЕД 8702, 8703, 8704) граничний термін транзиту не повинен перевищувати п'яти діб. 25. При переміщенні транспортних засобів через митну територію України транзитом митними органами можуть установлюватися обов'язкові для руху шляхи і напрямки транзиту та митний орган, через який повинно здійснюватися їх вивезення за межі України. 26. При неможливості виконання зобов'язання, наданого митним органам (вивезення, транзит, доставка транспортного засобу, номерного вузла чи агрегату з одного митного органу в інший), у встановлений термін (аварія, вихід з ладу, пошкодження, викрадення, хвороба власника (користувача) тощо) власник транспортного засобу (або уповноважена ним особа) до закінчення терміну повинен звернутися до найближчої митниці з письмовою заявою про продовження терміну виконання зобов'язання із зазначенням причин неможливості доставки транспортного засобу у визначений термін та додати документи, що підтверджують обставини, викладені в заяві. У разі прийняття митним органом рішення про продовження терміну, зазначеного в зобов'язанні, на зворотному боці декларації форми МД-7 робиться запис "Термін, зазначений у зобов'язанні, продовжено до (дата)" та зазначаються документи, на підставі яких був продовжений цей термін. Записи завіряються особистою номерною печаткою та підписом співробітника митного органу, який здійснив оформлення документів, з проставлянням штампа "Під митним контролем". Митниця призначення, зазначена в зобов'язанні, повинна засобами електронної пошти обов'язково повідомити про це митницю, якій надавалося зобов'язання (про вивезення, транзит, доставку транспортного засобу з одного митного органу в інший), і залишити перший примірник декларації форми МД-7 та оригінали зазначених на її зворотному боці документів для зберігання в справах митниці протягом установленого терміну. 27. Відчуження громадянам-резидентам транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, увезених громадянами в Україну з метою транзиту, здійснюється до закінчення встановленого терміну транзиту з дозволу митниці, у зоні діяльності якої вони (громадяни-резиденти) проживають, за умови виконання вимог пункту 19 цих Правил. Митниця, в якій було здійснене відчуження, повинна інформувати про це засобами електронної пошти митницю, якій було надане зобов'язання про транзит. 28. З метою виявлення випадків реєстрації в органах ДАІ або в інших уповноважених органах транспортних засобів, увезених в Україну і не оформлених у митному відношенні (зареєстрованих на підставі підроблених документів), та запобігання таким випадкам митними органами спільно з Управліннями ДАІ ГУ УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за територіальністю, а також іншими уповноваженими органами проводяться щомісячні (або в разі потреби) звіряння інформації про транспортні засоби, оформлені митними органами та зареєстровані в реєстраційних органах ДАІ в установленому порядку. Для прискорення реєстрації транспортних засобів в органах ДАІ МВС України по змозі щоденно надається інформація електронними засобами зв'язку про їх митне оформлення. В інформації наводяться марка транспортного засобу, номери кузова, двигуна, шасі, прізвище, ім'я та по батькові власника і його місце проживання. 29. Транспортні засоби, номерні вузли та агрегати до закінчення термінів, зазначених у відповідних митних документах (Посвідчення, декларація форми МД-7 тощо) мають бути: а) вивезені за межі України або ввезені в Україну; б) заявлені митниці з метою вільного використання; в) заявлені митниці для продовження терміну перебування на митній території України (тільки для осіб, визначених законодавством); г) зареєстровані у відповідних реєстраційних органах; ґ) передані митниці для передання у власність держави; д) передані митниці на зберігання; е) передані на утилізацію відповідним органам у встановленому порядку. 30. Митне оформлення ввезених в Україну транспортних засобів з правим розташуванням керма здійснюється за наявності письмової заяви власника та документів, потрібних для митного оформлення, без видачі власнику Посвідчення; при цьому власник транспортного засобу повинен ознайомитися з положеннями Закону України "Про дорожній рух", згідно з яким забороняється експлуатація на дорогах України транспортних засобів з правим розташуванням керма. Посвідчення може видаватися митними органами тільки за згодою реєстраційних органів, у яких повинен реєструватися транспортний засіб, після його переобладнання. 31. Визначення вартості транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, увезених в Україну, проводиться на підставі законодавчих актів, наявних договорів купівлі-продажу, дарування, міни, рахунків, рахунків-фактур, фактур, інвойсів тощо. За наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності заявленої вартості транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів їх вартість може визначатися безпосередньо митними органами на підставі наявної в митному органі цінової інформації на такі або аналогічні транспортні засоби, вузли чи агрегати. Розділ IIПорядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в УкраїнуДля постійного користування32. Громадяни при ввезенні (пересиланні) транспортних засобів (номерних вузлів та агрегатів) в Україну для постійного користування подають прикордонним митним органам декларацію форми МД-7, заповнену в установленому порядку у двох примірниках на кожний транспортний засіб (номерний вузол, агрегат) окремо, та документи, що підтверджують правомірність володіння або користування (в тому числі з правом розпорядження), технічні або реєстраційні документи на транспортний засіб (номерний вузол, агрегат). 33. Інспектор прикордонної митниці обов'язково перевіряє відповідність фактичних даних транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) заявленим у декларації форми МД-7 та зазначеним у документах на транспортний засіб (номерний вузол, агрегат). Після вирішення питання щодо пропуску транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) на територію України попереджає громадянина про відповідальність за недоставку транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) в митницю призначення в зазначений термін, у графі "В'їзд" проставляє штамп "Під митним контролем", підписує декларацію і завіряє підпис відтиском особистої номерної печатки. При ввезенні в Україну придбаних громадянами транспортних засобів вилучає номерні знаки "Транзит" іноземної держави, видає номерні знаки для разових поїздок (тип 11 за ДСТУ 3650-97). У графі "Примітки" декларації форми МД-7 робить запис "Номерні знаки _____ вилучено, видано N _____". При надходженні в Україну транспортних засобів вантажем (вантажним відправленням) зазначені номерні знаки вилучаються і видаються митницею, у якій перебуває такий вантаж. Перший примірник оформленої декларації форми МД-7 разом з документами, що підтверджують право власності або користування, реєстраційними і технічними документами на транспортний засіб (номерний вузол, агрегат) видається на руки власнику для подання митниці призначення, а другий залишається в справах митниці для контролю, обліку та звітності. 34. Для отримання Посвідчення власник (довірена особа) має подати митниці, у зоні діяльності якої постійно чи тимчасово проживає, усі документи, на підставі яких було здійснене митне оформлення ввезення транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) на територію України. Разом з оформленими при ввезенні документами для звірення номерів та визначення коду транспортного засобу за ТН ЗЕД митному органу пред'являється транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат). У разі потреби митні органи можуть вимагати інші документи, потрібні для здійснення митного оформлення. Посвідчення видається на ім'я власника (користувача) після перевірки поданих документів та сплати відповідних платежів. У належних випадках до Посвідчення вносяться митні обмеження, передбачені цими Правилами. Посвідчення виписується у двох примірниках. Перший примірник разом з документами, що підтверджують право власності (користування), та реєстраційними і технічними документами, погашеними шляхом проставляння в них запису "ПОГАШЕНО, видано Посвідчення N ____ від "___"_____199 р.", який завіряється відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці, що здійснив митне оформлення, видається власнику для їх подання до реєстраційних органів відповідних відомств. Другий примірник разом з оригіналами декларації форми МД-7, уніфікованої митної квитанції форми МД-1 (затверджено наказом Держмитслужби від 09.10.98 N 635) та ксерокопіями документів, на підставі яких було здійснене митне оформлення (видано Посвідчення), для контролю, обліку, звітності та формування статистичних даних зберігається в справах митниці протягом установленого терміну. Видані Посвідчення реєструються в окремому журналі. 35. Відчуження транспортних засобів, на які митними органами видано Посвідчення без накладення митних обмежень, може здійснюватися тільки після їх реєстрації в органах ДАІ МВС України або в інших уповноважених органах. 36. При неможливості видачі Посвідчення на ввезений в Україну транспортний засіб (не сплачено відповідні платежі; відсутні необхідні для митного оформлення документи; виявлено ознаки підробки номерів шасі, кузова, двигуна, року вироблення; наявність обґрунтованих сумнівів щодо достовірності поданих документів тощо) подані документи реєструються в журналі і залишаються в справах митниці на контролі до вирішення питання видачі Посвідчення, зворотного вивезення або про заведення справи про порушення митних правил. Власнику видається завірена відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці довідка довільної форми про те, що зазначені в довідці документи перебувають у справах митниці. 37. Продовження терміну доставки транспортного засобу (номерного вузла, агрегату) з одного митного органу в інший здійснюється в порядку, визначеному в пункті 26 цих Правил. Для тимчасового користування38. Громадяни, які ввозять тимчасово в Україну транспортні засоби, подають прикордонним митним органам заповнену в двох примірниках декларацію форми МД-7 на тимчасове ввезення транспортного засобу в Україну та документи, зазначені в пункті 11 цих Правил. 39. Інспектор митниці перевіряє відповідність фактичних даних транспортного засобу заявленим у декларації форми МД-7 та зазначеним у документах на транспортний засіб, попереджає громадянина про відповідальність за невиконання зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу в термін, зазначений у ньому, після чого в графі "В'їзд" декларації форми МД-7 проставляє штамп "Під митним контролем", підписує її та завіряє свій підпис особистою номерною печаткою. 40. При тимчасовому ввезенні транспортного засобу на термін, який визначено законодавством і протягом якого транспортний засіб слід ставити на облік у відповідних реєстраційних органах, власник (особа, якій надано право володіння, користування) надає зобов'язання про доставку транспортного засобу разом з належними документами в митницю, у зоні діяльності якої він постійно чи тимчасово проживає або має намір тимчасово проживати, для отримання Посвідчення на тимчасову реєстрацію транспортного засобу в реєстраційних органах. 41. У разі ввезення транспортного засобу в Україну на термін, визначений законодавством як такий, при ввезенні на який транспортний засіб не ставиться на облік у відповідних реєстраційних органах, перший примірник оформленої декларації форми МД-7 разом з документами, що підтверджують право володіння або користування, реєстраційними і технічними документами видається власнику (особі, якій надано право володіння, користування). Ці документи є підставою для пропуску транспортного засобу за межі України. Другий примірник декларації форми МД-7 залишається в справах митниці, яка її видала, для контролю за виконанням зобов'язання про зворотне вивезення, обліку, звітності та формування статистичних даних. При вивезенні транспортного засобу через митницю, якій не було надане зобов'язання про зворотне вивезення, прикордонна митниця, через яку було здійснене вивезення, повинна повідомити митницю, якій було надане зобов'язання про вивезення транспортного засобу за межі України, для зняття його з контролю. 42. При оформленні Посвідчення на тимчасову реєстрацію транспортного засобу у відповідних реєстраційних органах України в Посвідченні зазначаються митні обмеження. Митниця, що здійснила митне оформлення, повинна повідомити про це митницю, через яку був ввезений транспортний засіб, для зняття його з контролю. При вивезенні після тимчасової реєстрації транспортного засобу за межі України внутрішньою митницею у двох примірниках оформляється декларація форми МД-7 на його вивезення. Перший примірник декларації форми МД-7 разом з документами на право володіння або користування видається на руки громадянину (або довіреній особі). Другий примірник залишається в справах митниці. Оформлення декларацій форми МД-7 на вивезення транспортного засобу за межі України проводиться після зняття його з тимчасового обліку в органах ДАІ. Митниця, через яку було здійснене вивезення транспортного засобу, повинна повідомити про це митницю, яка оформила декларацію форми МД-7 на вивезення транспортного засобу за межі України, для зняття його з контролю. При цьому в декларації форми МД-7 у графі "Виїзд" проставляється особиста номерна печатка інспектора, що здійснив випуск, і декларація залишається в справах митниці. 43. Відчуження транспортних засобів, увезених тимчасово під зобов'язання про зворотне вивезення, здійснюється в такому порядку. Громадянин, який бажає оформити договір відчуження (дарування, купівлі-продажу, міни тощо) транспортного засобу, повинен подати митним органам документи, зазначені в пункті 11 цих Правил. У разі відчуження тимчасово ввезеного транспортного засобу митниця видає довідку про те, що вона не заперечує проти відчуження транспортного засобу, із зазначенням особи, якій видано довідку, даних транспортного засобу (марки, номерів кузова, шасі, двигуна, року випуску). Довідка підписується інспектором митниці і засвідчується його особистою номерною печаткою. За наявності такої довідки нотаріус має право приймати документи для посвідчення договору відчуження тощо. У тексті договору перед посвідчувальним написом слід зробити такий запис: "Для одержання Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в реєстраційних органах потрібно звернутися до митниці і сплатити відповідні платежі". Таке Посвідчення видається митницею на ім'я нового власника транспортного засобу лише після сплати відповідних платежів. При відчуженні тимчасово ввезеного транспортного засобу митниця, що здійснила митне оформлення, надсилає прикордонній митниці повідомлення для зняття транспортного засобу з контролю. При здійсненні митного оформлення в митній декларації форми МД-7 у графі "Примітки" зазначаються номер Посвідчення та дата, які завіряються особистою номерною печаткою інспектора митниці. Декларація залишається в справах митниці. Якщо тимчасово ввезений під зобов'язання про зворотне вивезення транспортний засіб не знято з обліку у відповідних органах іноземних держав або він належить юридичній особі, яка не зареєстрована в Україні як учасник зовнішньоекономічної діяльності, то його відчуження фізичним особам не допускається. Розділ IIIПорядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться громадянами з України44.

Список литературы

Зміст
1. Розділ I
Загальні положення
2. Розділ II
Порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну
3. Розділ III
Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться громадянами з України
4. Розділ IV
Порядок митного оформлення придбаних транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються громадянами через митну територію України транзитом
5. Розділ V
Порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності
6. Додаток
Список використаної літератури
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2021