Вход

Особенности политики России на Арабском Востоке в 2011-2014 гг.

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 209259
Дата создания 29 апреля 2017
Страниц 32
Покупка готовых работ временно недоступна.
1 160руб.

Описание

2013 ᅠ ᅠ год ᅠ ᅠ был ᅠ ᅠ очень ᅠ ᅠ непростым. ᅠ ᅠ И ᅠ ᅠ многие ᅠ ᅠ трудности, ᅠ ᅠ по ᅠ ᅠ всей ᅠ ᅠ видимости, ᅠ ᅠ продолжатся ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ 2014-м. ᅠ ᅠ Однако ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ минувшем ᅠ ᅠ году ᅠ ᅠ произошло ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ обнадеживающее ᅠ ᅠ событие: ᅠ ᅠ было ᅠ ᅠ подписано ᅠ ᅠ временное ᅠ ᅠ соглашение ᅠ ᅠ между ᅠ ᅠ Тегераном ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ мировыми ᅠ ᅠ державами ᅠ ᅠ по ᅠ ᅠ иранской ᅠ ᅠ ядерной ᅠ ᅠ программе.
С ᅠ ᅠ начала ᅠ ᅠ «арабской ᅠ ᅠ весны» ᅠ ᅠ прошло ᅠ ᅠ три ᅠ ᅠ года, ᅠ ᅠ а ᅠ ᅠ на ᅠ ᅠ Ближнем ᅠ ᅠ Востоке ᅠ ᅠ по-прежнему ᅠ ᅠ неспокойно. ᅠ ᅠ В ᅠ ᅠ Египте ᅠ ᅠ должны ᅠ ᅠ пройти ᅠ ᅠ выборы, ᅠ ᅠ которые ᅠ ᅠ были ᅠ ᅠ назначены ᅠ ᅠ после ᅠ ᅠ периода ᅠ ᅠ политической ᅠ ᅠ неопределённости ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ мощного ᅠ ᅠ всплеска ᅠ ᅠ насилия. ᅠ ᅠ Ситуация ᅠ ᅠ в ᅠ ...

Содержание

Введение 3
Глава 1. Арабская весна и политика России в ближневосточном регионе 6
1.1 Основные положения 6
1.2 Египет 9
1.3 Ливия 13
1.4 Сирия 15
Глава 2. Особенности политики России на Арабском Востоке в настоящее время 19
2.1 Российская политика на Арабском Востоке в новых условиях 19
2.2 Влияние «арабской весны» на ситуацию в России 22
Заключение 30
Список литературы 32

Введение

Анализируя ᅠ ᅠтрагические ᅠ ᅠ события ᅠ ᅠ "Арабской ᅠ ᅠ весны" ᅠ ᅠ 2011-2014 ᅠ ᅠ гг. ᅠ ᅠ на ᅠ ᅠ Ближнем ᅠ ᅠ Востоке ᅠ ᅠ некоторые ᅠ ᅠ эксперты ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ политологи ᅠ ᅠ высказывали ᅠ ᅠ предположения, ᅠ ᅠ что ᅠ ᅠ эти ᅠ ᅠ масштабные ᅠ ᅠ вспышки ᅠ ᅠ насилия ᅠ ᅠ могут ᅠ ᅠ не ᅠ ᅠ ограничиться ᅠ ᅠ конкретными ᅠ ᅠ временными ᅠ ᅠ рамками, ᅠ ᅠ сменой ᅠ ᅠ правящих ᅠ ᅠ элит ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ отдельных ᅠ ᅠ странах. ᅠ ᅠ Вероятность ᅠ ᅠ превращения ᅠ ᅠ "арабской ᅠ ᅠ улицы" ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ радикальных ᅠ ᅠ исламистских ᅠ ᅠ группировок ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ новый, ᅠ ᅠ постоянный ᅠ ᅠ фактор ᅠ ᅠ внутриполитической ᅠ ᅠ обстановки ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ арабских ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ других ᅠ ᅠ странах ᅠ ᅠ все ᅠ ᅠ настойчивее ᅠ ᅠ становилась ᅠ ᅠ объективной ᅠ ᅠ реальностью. ᅠ ᅠ И, ᅠ ᅠ если ᅠ ᅠ на ᅠ ᅠ п ервых ᅠ ᅠ этапах ᅠ ᅠ "народные ᅠ ᅠ бунты" ᅠ ᅠ выглядели ᅠ ᅠ как ᅠ ᅠ бы ᅠ ᅠ стихийными, ᅠ ᅠ то ᅠ ᅠ совсем ᅠ ᅠ скоро ᅠ ᅠ США ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ их ᅠ ᅠ западные ᅠ ᅠ партнеры ᅠ ᅠ попытались ᅠ ᅠ "оседлать" ᅠ ᅠ эти ᅠ ᅠ события, ᅠ ᅠ направить ᅠ ᅠ их ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ нужное ᅠ ᅠ для ᅠ ᅠ себя ᅠ ᅠ русло ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ придать ᅠ ᅠ им ᅠ ᅠ характер ᅠ ᅠ управляемого ᅠ ᅠ хаоса.
Как ᅠ ᅠ стало ᅠ ᅠ известно, ᅠ ᅠ арабские ᅠ ᅠ революции, ᅠ ᅠ при ᅠ ᅠ отсутствии ᅠ ᅠ явной ᅠ ᅠ связи ᅠ ᅠ с ᅠ ᅠ западными ᅠ ᅠ кукловодами, ᅠ ᅠ исподволь ᅠ ᅠ все ᅠ ᅠ же ᅠ ᅠ готовились ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ недрах ᅠ ᅠ ЦРУ ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ Госдепа. ᅠ ᅠ
Не ᅠ ᅠ случайно ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ событиях ᅠ ᅠ "Арабской ᅠ ᅠ весны" ᅠ ᅠ весьма ᅠ ᅠ активную ᅠ ᅠ роль ᅠ ᅠ играли ᅠ ᅠ бывшие ᅠ ᅠ эмигранты, ᅠ ᅠ выпускники ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ учащиеся ᅠ ᅠ западных ᅠ ᅠ вузов, ᅠ ᅠ использовались ᅠ ᅠ новейшие ᅠ ᅠ информационные ᅠ ᅠ технологии ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ т.п. ᅠ ᅠ Запад ᅠ ᅠ закрывал ᅠ ᅠ глаза ᅠ ᅠ на ᅠ ᅠ антиправительственные ᅠ ᅠ несанкционированные ᅠ ᅠ митинги ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ демонстрации, ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ том ᅠ ᅠ числе ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ с ᅠ ᅠ применением ᅠ ᅠ насилия ᅠ ᅠ к ᅠ ᅠ правоохранительным ᅠ ᅠ органам ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ совершением ᅠ ᅠ толпой ᅠ ᅠ актов ᅠ ᅠ вандализма, ᅠ ᅠ одновременно ᅠ ᅠ осуждал ᅠ ᅠ власти ᅠ ᅠ за ᅠ ᅠ применение ᅠ ᅠ силы ᅠ ᅠ при ᅠ ᅠ наведении ᅠ ᅠ конституционного ᅠ ᅠ порядка.
Более ᅠ ᅠ того, ᅠ ᅠ военная ᅠ ᅠ машина ᅠ ᅠ НАТО ᅠ ᅠ практически ᅠ ᅠ разгромила ᅠ ᅠ военные ᅠ ᅠ объекты ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ правительственные ᅠ ᅠ войска ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ Ливии ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ помогла ᅠ ᅠ боевикам ᅠ ᅠ оппозиции ᅠ ᅠ зверски ᅠ ᅠ уничтожить ᅠ ᅠ главу ᅠ ᅠ государства ᅠ ᅠ - ᅠ ᅠ Муаммара ᅠ ᅠ Каддафи. ᅠ ᅠ
В ᅠ ᅠ результате, ᅠ ᅠ Тунис, ᅠ ᅠ Ливия, ᅠ ᅠ Египет, ᅠ ᅠ Йемен, ᅠ ᅠ Ирак, ᅠ ᅠ Ливан ᅠ ᅠ надолго ᅠ ᅠ погрузились ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ атмосферу ᅠ ᅠ хаоса ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ террора, ᅠ ᅠ истекающая ᅠ ᅠ кровью ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ гражданской ᅠ ᅠ войне ᅠ ᅠ Сирия, ᅠ ᅠ к ᅠ ᅠ тому ᅠ ᅠ же ᅠ ᅠ подверглась ᅠ ᅠ интервенции ᅠ ᅠ со ᅠ ᅠ стороны ᅠ ᅠ сил ᅠ ᅠ международного ᅠ ᅠ терроризма. ᅠ ᅠ Главными ᅠ ᅠ спонсорами ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ пособниками ᅠ ᅠ "сирийской ᅠ ᅠ революции" ᅠ ᅠ стали ᅠ ᅠ сателлиты ᅠ ᅠ Вашингтона ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ регионе ᅠ ᅠ - ᅠ ᅠ Саудовская ᅠ ᅠ Аравия, ᅠ ᅠ Катар, ᅠ ᅠ Турция ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ Иордания. ᅠ ᅠ Американские ᅠ ᅠ власти ᅠ ᅠ официально ᅠ ᅠ признали ᅠ ᅠ факты ᅠ ᅠ поставки ᅠ ᅠ ими ᅠ ᅠ оружия ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ боевой ᅠ ᅠ техники ᅠ ᅠ т.н. ᅠ ᅠ Свободной ᅠ ᅠ сирийской ᅠ ᅠ армии ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ подготовки ᅠ ᅠ боевиков ᅠ ᅠ сирийской ᅠ ᅠ оппозиции ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ учебных ᅠ ᅠ центрах ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ военных ᅠ ᅠ лагерях ᅠ ᅠ Иордании. ᅠ ᅠ

Список литературы

1. Арешев ᅠ ᅠ Андрей. ᅠ ᅠ Превратится ᅠ ᅠ ли ᅠ ᅠ постсоветский ᅠ ᅠ Кавказ ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ периферию ᅠ ᅠ «Большого ᅠ ᅠ Ближнего ᅠ ᅠ Востока»? ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ Информационно-аналитический ᅠ ᅠ портал ᅠ ᅠ «Геополитика», ᅠ ᅠ 17.04.2012. ᅠ ᅠ - ᅠ ᅠ http://geopolitica.ru/Articles/1412 ᅠ ᅠ
2. «Арабская ᅠ ᅠ весна» ᅠ ᅠ уничтожила ᅠ ᅠ светский ᅠ ᅠ противовес ᅠ ᅠ исламистам ᅠ ᅠ на ᅠ ᅠ севере ᅠ ᅠ Африки ᅠ ᅠ – ᅠ ᅠ Маргелов ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ ИА ᅠ ᅠ «Интерфакс–Религия», ᅠ ᅠ 22.03.2012. ᅠ ᅠ - ᅠ ᅠ
3. «Братья-мусульмане»: ᅠ ᅠ мы ᅠ ᅠ готовы ᅠ ᅠ разъяснить ᅠ ᅠ свое ᅠ ᅠ видение ᅠ ᅠ будущего ᅠ ᅠ Египта ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ РИА ᅠ ᅠ «Новости», ᅠ ᅠ 23.09.2011. ᅠ ᅠ - ᅠ ᅠ
4. Влияние ᅠ ᅠ арабской ᅠ ᅠ весны ᅠ ᅠ на ᅠ ᅠ Россию ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ российских ᅠ ᅠ мусульман ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ ИА ᅠ ᅠ «Ислам ᅠ ᅠNews», ᅠ ᅠ 13.04.2012. ᅠ ᅠ - ᅠ ᅠ http://www.islamnews.ru/news-123441.html ᅠ ᅠ
5. Глава ᅠ ᅠ Совета ᅠ ᅠ муфтиев ᅠ ᅠ поддерживает ᅠ ᅠ военную ᅠ ᅠ операцию ᅠ ᅠ против ᅠ ᅠ Каддафи ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ ИА ᅠ ᅠ «Интерфакс», ᅠ ᅠ 22.03.2011. ᅠ ᅠ
6. Бизнес-диалог ᅠ ᅠ «Россия-Арабский ᅠ ᅠ мир» ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ Российско-арабский ᅠ ᅠ деловой ᅠ ᅠ совет, ᅠ ᅠ 21.06.2012. ᅠ ᅠ - ᅠ ᅠ http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/2429.html ᅠ ᅠ
7. Интервью ᅠ ᅠ Министра ᅠ ᅠ иностранных ᅠ ᅠ дел ᅠ ᅠ России ᅠ ᅠ С.В. ᅠ ᅠ Лаврова ᅠ ᅠ руководителю ᅠ ᅠ авторской ᅠ ᅠ программы ᅠ ᅠ «Актуальный ᅠ ᅠ разговор» ᅠ ᅠ телекомпании ᅠ ᅠ «3 ᅠ ᅠ канал» ᅠ ᅠ В. ᅠ ᅠ Соловьеву ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ Сайт ᅠ ᅠ МИД ᅠ ᅠ РФ, ᅠ ᅠ 13.03.2011. ᅠ ᅠ - ᅠ ᅠ http://www.mid.ru/bdomp/Brp_4.nsf/arh/E35AC8110082ABCBC3257852004AF20E?OpenDocument ᅠ ᅠ
8. Наумкин ᅠ ᅠ Виталий. ᅠ ᅠ Снизу ᅠ ᅠ вверх ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ обратно. ᅠ ᅠ «Арабская ᅠ ᅠ весна» ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ глобальная ᅠ ᅠ международная ᅠ ᅠ система ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ Россия ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ глобальной ᅠ ᅠ политике, ᅠ ᅠ 02.08.2011. ᅠ ᅠ - ᅠ ᅠ http://globalaffairs.ru/number/Snizu-vverkh-i-obratno-15277 ᅠ ᅠ
9. Кляйн ᅠ ᅠ Маргарете. ᅠ ᅠ Россия ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ «арабская ᅠ ᅠ весна»: ᅠ ᅠ внешне- ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ внутриполитические ᅠ ᅠ задачи ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ SWP-Aktuell, ᅠ ᅠ 04.01.2012. ᅠ ᅠ P.5. ᅠ ᅠ - ᅠ ᅠ http://www.germania-online.ru/uploads/media/swp_arabischer.ru.pdf ᅠ ᅠ
10. Заявление ᅠ ᅠ официального ᅠ ᅠ представителя ᅠ ᅠ МИД ᅠ ᅠ России ᅠ ᅠ А.К. ᅠ ᅠ Лукашевича ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ связи ᅠ ᅠ с ᅠ ᅠ событиями ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ Тунисе ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ Сайт ᅠ ᅠ МИД ᅠ ᅠ РФ, ᅠ ᅠ 15.01.2011.- ᅠ ᅠ http://www.mid.ru/bdomp/Brp_4.nsf/arh/FF50F083BC4A4FD1C3257819003BCC5D?OpenDocument ᅠ ᅠ
11. Tunisia ᅠ ᅠ says ᅠ ᅠ ready ᅠ ᅠ to ᅠ ᅠ give ᅠ ᅠ asylum ᅠ ᅠ to ᅠ ᅠ Syria’s ᅠ ᅠ Assad ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ Al ᅠ ᅠ Arabiya ᅠ ᅠ News, ᅠ ᅠ 28.02.2012. ᅠ ᅠ - ᅠ ᅠ http://english.alarabiya.net/articles/2012/02/28/197572.html ᅠ ᅠ
12. Сообщение ᅠ ᅠ для ᅠ ᅠ СМИ. ᅠ ᅠ Об ᅠ ᅠ устном ᅠ ᅠ послании ᅠ ᅠ Министра ᅠ ᅠ иностранных ᅠ ᅠ дел ᅠ ᅠ России ᅠ ᅠ С.В. ᅠ ᅠ Лаврова ᅠ ᅠ Министру ᅠ ᅠ иностранных ᅠ ᅠ дел ᅠ ᅠ Египта ᅠ ᅠ А. ᅠ ᅠ Абуль ᅠ ᅠ Гейту ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ Сайт ᅠ ᅠ МИД ᅠ ᅠ РФ, ᅠ ᅠ 29.01.2011. ᅠ ᅠ - ᅠ ᅠ
13. Сообщение ᅠ ᅠ для ᅠ ᅠ СМИ. ᅠ ᅠ В ᅠ ᅠ связи ᅠ ᅠ с ᅠ ᅠ судебным ᅠ ᅠ процессом ᅠ ᅠ над ᅠ ᅠ бывшим ᅠ ᅠ президентом ᅠ ᅠ Египта ᅠ ᅠ Х. ᅠ ᅠ Мубараком ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ Сайт ᅠ ᅠ МИД ᅠ ᅠ РФ, ᅠ ᅠ 07.01.2012. ᅠ ᅠ - ᅠ ᅠ
14. Габуев ᅠ ᅠ Александр, ᅠ ᅠ Соловьев ᅠ ᅠ Владимир. ᅠ ᅠ Россия ᅠ ᅠ гнет ᅠ ᅠ свою ᅠ ᅠ Ливию ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ Коммерсантъ, ᅠ ᅠ 21.03.2011. ᅠ ᅠ
15. Кляйн ᅠ ᅠ Маргарете. ᅠ ᅠ Россия ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ «арабская ᅠ ᅠ весна»: ᅠ ᅠ внешне- ᅠ ᅠ и ᅠ ᅠ внутриполитические ᅠ ᅠ задачи. ᅠ ᅠ SWP-Aktuell ᅠ ᅠ 4 ᅠ ᅠ Январь ᅠ ᅠ 2012. ᅠ ᅠ
16. Сергеев ᅠ ᅠ Николай. ᅠ ᅠ С ᅠ ᅠ террором ᅠ ᅠ все ᅠ ᅠ стабильно ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ Коммерсантъ, ᅠ ᅠ 05.05.2012. ᅠ ᅠ
17. Итоговый ᅠ ᅠ документ ᅠ ᅠ Всероссийского ᅠ ᅠ мусульманского ᅠ ᅠ совещания. ᅠ ᅠ Москва, ᅠ ᅠ 24 ᅠ ᅠ марта ᅠ ᅠ 2011 ᅠ ᅠ года. ᅠ ᅠ - ᅠ ᅠ http://www.muslim.ru/1/cont/8/15/2331.htm ᅠ ᅠ
18. Скопич ᅠ ᅠ О.А. ᅠ ᅠ Дехристианизация ᅠ ᅠ Ближнего ᅠ ᅠ Востока ᅠ ᅠ в ᅠ ᅠ контексте ᅠ ᅠ глобализационных ᅠ ᅠ процессов ᅠ ᅠ // ᅠ ᅠ Институт ᅠ ᅠ изучения ᅠ ᅠ Ближнего ᅠ ᅠ Востока, ᅠ ᅠ 24.12.2007. ᅠ ᅠ - ᅠ ᅠ http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/24-12-07a.htm ᅠ ᅠ
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2020